Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

FILOHOTELIA A.E.

Ανώνυμη Εμπορική Ξενοδοχειακή Τουριστική Κατασκευαστική Εταιρεία

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124615727000

Α.Φ.Μ.: 800477793

Address.

Ανάληψη Χερσονήσου ,
70014, Ηράκλειο - Κρήτη

Phone Numbers.

Phone: +30 28970 21530
Fax: +30 28970 21532

Στοιχεια τιμ.

> Αρχείο (pdf)